Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r.

Dnia 04-06-2020 godz. 00:04:56

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4