Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dnia 04-06-2020 godz. 00:03:48

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4