Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-06-2020 godz. 00:02:37

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 53 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4