Narzędzia:

Dnia 03-06-2020 godz. 23:13:48

Za: 49 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7