Narzędzia:

Dnia 03-06-2020 godz. 10:06:38

Za: 44 Przeciw: 37 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19