Narzędzia:

Dnia 03-06-2020 godz. 10:02:52

Za: 42 Przeciw: 11 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 26