Narzędzia:

Dnia 02-06-2020 godz. 10:23:10

Za: 43 Przeciw: 8 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 25