Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

Dnia 01-06-2020 godz. 23:18:31

Poprawka 5, 7, 16

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1