Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

Dnia 01-06-2020 godz. 23:43:04

Poprawka (wniosek mniejszości)

Za: 47 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2