Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

Dnia 01-06-2020 godz. 23:37:08

Poprawka 31

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 43 Nie głosowało: 1