Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

Dnia 01-06-2020 godz. 23:31:39

Poprawka 25

Za: 51 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 46 Nie głosowało: 2