Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

Dnia 01-06-2020 godz. 23:30:43

Poprawka 24

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 1