Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

Dnia 01-06-2020 godz. 23:29:51

Poprawka 23

Za: 52 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 45 Nie głosowało: 1