Narzędzia:

Odwołanie przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Dnia 01-06-2020 godz. 20:45:46

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 95 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3