Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

Dnia 01-06-2020 godz. 23:24:37

Poprawka 15

Za: 52 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 47 Nie głosowało: 1