Narzędzia:

Dnia 01-06-2020 godz. 20:36:51

Za: 51 Przeciw: 15 Wstrzymało się: 32 Nie głosowało: 2