Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem

Dnia 14-05-2020 godz. 01:05:53

Poprawka 1, 4

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4