Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 14-05-2020 godz. 00:58:40

Poprawka 80

Za: 3 Przeciw: 93 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4