Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 14-05-2020 godz. 00:55:49

Poprawka 74

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4