Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 14-05-2020 godz. 00:53:26

Poprawka 67

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5