Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 14-05-2020 godz. 00:51:21

Poprawka 62

Za: 7 Przeciw: 85 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 5