Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 14-05-2020 godz. 00:50:33

Poprawka 61

Za: 93 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5