Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 14-05-2020 godz. 00:47:59

Poprawka 54, 105

Za: 90 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 5