Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 14-05-2020 godz. 00:45:13

Poprawka 47

Za: 92 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7