Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 14-05-2020 godz. 00:38:15

Poprawka 32, 81, 84, 102

Za: 2 Przeciw: 93 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5