Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 14-05-2020 godz. 00:35:40

Poprawka 25

Za: 93 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5