Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 14-05-2020 godz. 00:33:22

Poprawka 21

Za: 91 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6