Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 14-05-2020 godz. 00:27:28

Poprawka 6

Za: 3 Przeciw: 90 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 6