Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 14-05-2020 godz. 00:25:41

Poprawka 1, 2, 4, 9, 10, 16-18, 20, 23, 26, 30, 39, 44, 46, 48, 52, 57, 66, 68, 69, 72, 77, 85

Za: 54 Przeciw: 40 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5