Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-05-2020 godz. 22:56:53

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 53 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3