Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie

Dnia 13-05-2020 godz. 22:52:25

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 94 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 3