Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Dnia 13-05-2020 godz. 22:46:48

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4