Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Dnia 13-05-2020 godz. 22:46:11

Poprawka 2

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3