Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Dnia 13-05-2020 godz. 22:45:25

Poprawka 1, 3

Za: 51 Przeciw: 41 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 5