Narzędzia:

Wybór Wicemarszałka Senatu

Dnia 13-05-2020 godz. 22:39:16

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 3