Narzędzia:

Odwołanie Wicemarszałka Senatu

Dnia 13-05-2020 godz. 22:34:34

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 93 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 4