Narzędzia:

Dnia 13-05-2020 godz. 16:12:58

Za: 36 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17