Narzędzia:

Dnia 13-05-2020 godz. 11:08:45

Za: 47 Przeciw: 10 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 14