Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem

Dnia 14-05-2020 godz. 01:07:51

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 52 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5