Narzędzia:

Dnia 12-05-2020 godz. 19:44:49

Za: 52 Przeciw: 36 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12