Narzędzia:

Dnia 12-05-2020 godz. 19:38:33

Za: 52 Przeciw: 33 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14