Narzędzia:

Dnia 12-05-2020 godz. 15:09:53

Za: 43 Przeciw: 10 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 26