Narzędzia:

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 16-04-2020 godz. 15:40:08

Poprawka 8, 10

Za: 56 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0