Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd RP do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020

Dnia 16-04-2020 godz. 16:23:35

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1