Narzędzia:

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 16-04-2020 godz. 16:20:17

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 98 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0