Narzędzia:

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 16-04-2020 godz. 16:17:20

Poprawka 108

Za: 5 Przeciw: 94 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1