Narzędzia:

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 16-04-2020 godz. 15:38:47

Poprawka 3, 5-7, 16, 22-24, 47, 52, 65, 68-72, 99, 103, 104, 109

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0