Narzędzia:

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 16-04-2020 godz. 16:11:53

Poprawka 93

Za: 55 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1