Narzędzia:

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 16-04-2020 godz. 16:11:23

Poprawka 92

Za: 49 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1