Narzędzia:

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 16-04-2020 godz. 15:37:36

Poprawka 2

Za: 52 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0